Co znamená pojem „wellness“?

Harmonie těla, duše a mysli – to vše se skrývá pod pojmem wellness. Poprvé bylo slovo použito americkým lékařem Halbertem Louisem Dunnem v kontextu alternativní medicíny.

Wellness - masáž obličejeDunn se již od 30. let minulého století zabýval trendy ovlivňujícími lidské zdraví. Pojal wellness jako opak pojmu illness – tedy jako dobrý fyzický i psychický stav našeho těla a mysli, přičemž důraz kladl především na složku sociální a duševní. V 70. letech 20. století začala být jeho myšlenka velmi populární a záhy na ni navázali další Američané John Travis a Donald Ardell. Travis se soustředil zejména na poznání sebe sama – jeho ideou bylo, že čím více svému tělu rozumíme, tím lépe jsme schopni o něj pečovat. Ardell pak tento koncept zpopularizoval, a wellness zdravotní styl začal pronikat i na evropský kontinent.

Dnes je možné charakterizovat wellness jako velice příjemný způsob alternativní medicíny sestávající z fyzických aktivit, tedy sportu, a psychického odpočinku, tedy nejrůznějších lázeňských a zkrášlovacích procedur. Například v Singapuru wellness definovala Národní Welless Asociace jako „aktivní proces uvědomování si a úspěšné utváření své vlastní existence“.

Wellness tedy usiluje o celkovou kvalitu našeho života a znamená tak „být zdravý a cítit se dobře“. Způsob jak dosáhnout tohoto stavu je sladit fyzické, emocionální, mentální (psychické) a sociální podmínky, těšit se dobrému zdraví, být šťastný, mít energii, dostatek sebedůvěry, milovat se a být milován, zkrátka žít plnohodnotným životem.Wellness - tělo, duše, relaxace

V dnešní době to přitom není nic jednoduchého. Mnoho času trávíme sezením v kanceláři či v autě, jíme polotovary nebo ve fastfoodech a procházíme nesčetnými stresovými situacemi. Téměř každého trápí bolesti zad a krční páteře, stres s sebou přináší vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, ztrátu koncentrace či psychické obtíže, absence pohybu zase vede k postupnému ukládání tuků a nárůstu hmotnosti. A právě wellness může být cesta, jak znovu dosáhnout duševní i tělesné pohody rovnováhou mezi fyzickou, emocionální, sociální, intelektuální a psychickou stránkou našeho života.

wellness - fitness

Wellnes bychom tedy mohli definovat jako životní styl člověka, který pozitivně ovlivňuje jeho fyzické i duševní tělo. Nemá jít jen o jednorázový odpočinek, ale o jakési celoživotní úsilí o kvalitní život. Tato filozofie se dá samozřejmě aplikovat i na početnější lidské jednotky jako je rodina, národ nebo i celé lidské společenství.

Wellness se dnes stává dlouhodobým moderním trendem všude v tzv. vyspělém světě. Lidé si více začínají uvědomovat své tělo, zdraví a učí se v této souvislosti myslet do budoucna. Boom wellness je dnes již tak velký, že i pro příští desetiletí má být dle statistik nejrychleji se rozvíjejícím oborem.

Autor článku: SpaTrip | 24.2.2011
Zpět na seznam článků

Reklama


© NajdiWellness.cz | Design&Code BrightLight.cz